Het kriebelt bij SuperInsect

Press release

In het project SuperInsect wordt er nagegaan of voedseloverschotten uit buurtsupers gevaloriseerd kunnen worden naar voeder voor insecten. Op deze manier zullen de voedseloverschotten niet langer als afval de winkel verlaten, maar als voeder voor meelwormen en zwarte soldatenvlieglarven. Deze insectensoorten zijn specialisten in het omzetten van laagwaardige biomassa naar hoogwaardige componenten, zoals eiwitten en vetten, die op hun beurt gebruikt kunnen worden in voeders voor vissen, vogels, reptielen en zelfs varkens en kippen.

In het SuperInsect-project ligt de primaire focus op het onderzoeken van de praktische haalbaarheid van afvalvalorisatie door insecten om een circulaire economie te realiseren.

Intussen zijn de eerste staalnames gerealiseerd om het praktisch onderzoek uit te voeren.

Lees hier het artikel