Hoe meelwormen kweken in de praktijk

Video

Insecten kunnen voor landbouwers een extra bron van inkomsten opleveren. Als veevoeder of als verwerker van tuinbouwreststromen. Kriebelt het om met insectenkweek te starten? In een reeks videolessen geven we essentiële basisinfo voor startende insectenkwekers. In deze video leggen we stap voor stap uit welke toestellen je nodig hebt en wat het verschil is tussen produceren en reproduceren van meelwormen. Tot slot overlopen we de levenscyclus van de meelworm, waarbij we telkens uitleggen welke handelingen je op welk moment moet uitvoeren. De uitleg vind je ook in de kweekhandleiding ‘meelwormen kweken’ op www.inagro.be/publicaties.