Insectinfo

Website

De website Insectinfo werd tot stand gebracht door het Entomospeed project. In dit project werd zowel op laboschaal als op pilootschaal de benodigde kennis gegenereerd over zwarte soldatenvliegen en meelwormen. Deze kennis werd overgedragen aan geĆÆnteresseerde bedrijven. Er werd onder andere nagegaan laagwaardige plantaardige reststromen geschikt zijn als voeder bij de productie van beide insectensoorten en of het gebruik van deze reststromen een invloed heeft op de nutritionele waarde van de insecten. Daarnaast werd aandacht besteed aan de valorisatie van insecten en insectenproducten. Door uitvoering van een marktonderzoek en het samenbrengen van kennisinstellingen, insectenkwekers en insectverwerkende bedrijven werd een beter zicht gekregen over potentiĆ«le valorisatiemogelijkheden.

De website kan via onderstaande link worden bereikt. Deze bevat veel waardevolle informatie over verschillende insectensoorten, waaronder ook de projectresultaten.

Entomospeed (insectinfo.be)